Ansprechpartner

Bernhard Hoffmann

Manager Retail Austria

Telefon: +43 6642199674
E-Mail: bernhard.hoffmann@g-rs.com

Benjamin Obererlacher

Marketing Specialist Austria

Telefon: +43 6648200391
E-Mail: benjamin.obererlacher@g-rs.com

Christian Kreuter

Key Account Manager 4Fleet Group

Telefon: +43 6643580330
E-Mail: christian.kreuter@4fleetgroup.com

Goran Zubanovic

Director Retail EU Central & Geschäftsführer der GRS

Telefon: +49 221-97666-295
E-Mail: goran.zubanovic@g-rs.com

Dennis Epping

Manager Retail Operations EU Central

Telefon:  +49 221-97666-535
E-Mail: dennis.epping@g-rs.com

Jochen Clahsen

Manager Fleet Operations Europe & 4Fleet Group EU Central

Telefon: +49 221-97666-508
E-Mail: jochen.clahsen@4fleetgroup.com

Knut Elberding

Manager TYSYS

Telefon: +49 221-97666-869
E-Mail: knut.elberding@tysys.eu

Michael Ammann

Manager Marketing EU Central

Telefon: +49 221-97666-538
E-Mail: michael.ammann@g-rs.com

André Vennemann

Business Manager Commercial EU Central

Telefon: +49 160-90462347
E-Mail: andre.vennemann@g-rs.com

Marco Heitmann

Business Process Leader IT EU Central

Telefon: +49 221-97666-326
E-Mail: m.heitmann@g-rs.com

Thorsten Brückner

Manager Carservice EU Central

Telefon: +49 151-40210853
E-Mail: t_brueckner@g-rs.com

Anne Reck

Manager Public Relations EU Central

Telefon: +49 221-97666-246
E-Mail: anne.reck@g-rs.com

David Poss

Manager E-Commerce & Tuning EU Central

Telefon: +49 221-97666-807
E-Mail: david.poss@g-rs.com

Marco Drouvé

Manager Procurement & Category Management Retail EU Central

Telefon: +49 221-97666-557
E-Mail: marco.drouve@g-rs.com